Fajta jellemzői

Fajta jellemzők

A boxer középnagyságú, sima szőrű, testes kutya, rövid, szögletes alakú, erős végtagokkal. Izomzata tömör, jól kifejlett, erős és plasztikusan kidomborodik a bőr alatt. Mozgása nagyon élénk, járása kemény, mégis rugalmas, lépésében szabad, tartása büszke és nemes. Őrző-védő kutyaként nem nélkülözhet bizonyos fejlett alkatot és azzal párosult erőt, mint kitartó kísérőkutya és kiváló ugró pedig az eleganciát. Bár nagy erejű, a boxer nem lehet nehézkes és merev, és a legnagyobb sebességnél sem lehet szeles vagy könnyelmű. Nyugodt lénye, a veleszületett gyermek szeretete kellemes társsá teszi. Született őrző-védő és kísérőkutya.

Feje egyedül őt jellemző sajátos ismertető jegyül szolgál, és testével összhangban kell lennie. A fej szépségét az arcorr és a fej felső részének a harmonikus távolsága adja meg. Minden irányból nézve megfelelő arányban kell lennie az arcorrnak a fej felső részéhez, tehát sohasem tűnhet túl kicsinek. Minél közelebb van az arcorr a fejtetőhöz, annál jobb, mivel a megfelelő pofamélység így nem szenved kárt. A fej lehetőleg száraz, sima, tehát erős ráncok nem redőzik. A sötét maszk, amely csak az arcorrt keretezi, a fej színétől jelentősen eltér.

Az ajkak teszik teljessé az arcorr formáját. Erőteljesen kifejlettek, és szép, lendületes ívben vezetnek le egészen a száraz nyakig. Az arcorrnak erősen fejlettnek kell lennie, nem lehet sem keskeny vagy hegyes, sem rövid vagy csapott. Alakját az állkapocs formája befolyásolja, a fogak állásával és az ajkak kiképzésével összefüggésben.

Az állkapocs nagyon széles. Az alsó és felső fölé nyúlik, és felfelé hajlik. A boxer alul harap, azaz alsó metszőfogai 3-15 mm-rel előbbre állnak, mint a felsők. A felső állkapocs szélesen illeszkedik a fej felső részéhez, és csak kevésbé vékonyodik előrefelé. A szemfogak a lehető legtávolabb állnak egymástól, a metszőfogak az alsó állkapocsban egyenesen sorban helyezkednek el. A harapásnak, erősnek, és egészségesnek kell lennie, ehhez egyenletes fogak szükségesek. A felső ajak vastag, duzzadt, és kitölti azt az űrt, ami az alsó állkapocs előreugrása által képződött, ahol a szemfogak helyezkednek el. Ezáltal keletkezik az előreálló felülete az arcorrnak, amely lehetőleg nagy, csaknem négyszögletű, és tompaszögben csatlakozik az orrnyereghez. Az alsó állkapocs felfelé hajló része az alsó ajakkal, a felsőajaknál nem ugorhat erősebben előre, de még kevésbé tűnhet el alatta. Nem türemkedhet, és nem hajolhat előre buldogszerűen, ugyanakkor akár elölről, akár oldalról nézve hangsúlyosnak kell lennie. Sem az alsó ajak fogai, sem a nyelv zárt tartásnál nem látható.

A fej felső része enyhén domború.

A pofák erőteljesen kifejlettek, a fejből azonban nem ugorhatnak erősen előre.

A fülek magasan helyezkednek el, kupírozottak. (ez nem kötelező, sőt mostanság TILOS is )

A szem lehetőleg sötét színű legyen, sem kicsi, sem mélyen ülő, sem kidülledő. A szem energiát, intelligenciát fejez ki, a nézésnek nem szabad sötéten fenyegetőnek és szúrósnak lenni. A szemet sötét karika veszi körül.

A nyak kerek, semmiképpen sem túl kövér és rövid. Izmos és erős, lebernyeg nélküli. Nyomatékosan csatlakozik a nyakszirt meghosszabbodásaként egy elegáns hajlattal a háthoz. Tartása nemes előkelőséget fejez ki.

A test felépítése négyszögletes, ami azt jelenti, hogy a határvonal: egy vízszintes felül, egy függőleges a vállcsúcstól elől, és az ülőcsont-domborulattól hátul érintőlegesen négyszöget alkot.

A hátnak rövidnek, egyenesnek, szélesnek, és erősen izmosnak kell lennie, a mart jól kell hangsúlyoznia.

Mell és első végtag: a mell mély, és benyúlik a könyékig. A mell mélysége a kutya magasságának kb. a felét képezi. A bordák jól íveltek, de nem hordóformájúan lekerekítettek, messze hátrafelé nyúlva. A kutya véknya rövid, zárt és feszes, gyengén elbiggyed, az alsó has vonal elegáns lendülettel hátrafelé ível. A váll hosszú és ferde, jól zártan simul, nem túl erősen borított izmokkal. A felső kar hosszú, és a váll laphoz a jobb sarokba illeszkedik. A két mellső láb elölről nézve egyenes, párhuzamosan áll, erős, szilárd csontozatú. A könyökök nem szorulhatnak túl szorosan a mellkashoz, de nem is állhatnak el. A mellső láb alsó része függőleges, hosszú és feszesen izmos, az elülső lábtő rövid, jól kihangsúlyozott, de nem felfelé hajló. A lábközép rövid, csak kicsit ferde, csaknem merőlegesen áll a földön, a mancs kicsi, zárt, boltozatos ujjakkal (macskatalp) és kemény sarokkal.

A hátsó fertály erősen izmos az izomzat deszkaszerűen, és nagyon plasztikusan ugrik elő a bőr alól. A comb széles és ívelt, nem keskeny és lapos, a far enyhén hajlott, laposan ívelt, a széles farok toldalék inkább magas, mint túl mély, a farok kupírozott (nem kötelező), felfelé tartott.

A medence hosszú és különösen nőstény kutyáknál széles. A felső és alsó lábszár hosszú, a comb – és térdízület lehetőleg kissé tompa. A térd alapállásban annyira előre nyúlik, hogy a csípő dudortól a földre húzott függőlegest még érintse. A bokaízület szöge kb. 140 fokot képez, a hátsó lábközép (alsó láb) kis hajlással 95-100 fokot alkot a talajjal, tehát nem egészen merőlegesen áll. Hátulról nézve a hátsó lábak egyenesek, a bokaízület nem felhajló, a hátsó lábujjak rendszerint hosszabbak, mint az elülsők, különben zártak.

A szőrzet rövid, kemény, de simán tapad. Színei: sárga, vagy tigriscsíkos, foltos. A sárga különféle árnyalatokban fordul elő, a sötét őzszíntől a halvány sárgáig, ezekből a legszebb a középárnyalat, azaz a vörösessárga. A foltos színek a világos aranytól a sötétig terjednek, ami szinte feketének hat. Az alapszín és a sötét tónusok azonban egymástól teljesen el kell, hogy választódjanak, ehhez a csíkok vagy foltok nem állhatnak egymáshoz közel, az alapszínt nem piszkíthatják be. A kétféle foltnak nem szabad keverednie, nehogy a rajzolat eltűnjön. Fehér rajzolat sem tilos, ha egyébként megfelelő a formája. Boxerek, amelyeknek alapszíne fehér, nem elfogadottak, mint a feketék, és egyéb színűek sem. Habár maga a fajta kitenyésztésének elején színük hófehér volt. A fehér színezet kevesebb lehet, mint a sárga alapszín, vagy a csíkozás harmada.

A kan marmagassága min. 57 cm, max. 63 cm lehet.

A járásmód a boxer természetéből eredően a galopp.

A szuka marmagassága min. 53 cm, max. 59 cm lehet. A súly kannál kb. 30-32 kg szukánál kb. 24-25 kg

A kupírozásról 1987. január 1-je óta a kutyák fülének kurtítása törvényileg TILTOTT! A farok kurtítása ezzel szemben a kölyköknél a 8. napig továbbra is megengedett.

A jellem a boxernál kiemelkedően fontos, és a leggondosabb törődést igényli. Ragaszkodása és hűsége gazdájához és az egész házhoz, ébersége, félelem nélküli bátorsága, mint őrző-védő, régen híres. Jámbor a családban, de bizalmatlan az idegennel szemben, vidám és barátságos a játékban, de komoly bajban rettenthetetlen. Intelligenciája és irányíthatósága, tisztasága csupa olyan tulajdonság, amely kellemes családi kutyává és kísérővé teszi.